Wybór audytora energetycznego


Na podstawie Choosing an Energy Efficiency Consultant, Energy Efficiency Office, Anglia 1998 opracował: Marek Zaborowski,  C FWIE 1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Zobacz: Audyt energetyczny

Jeśli nie możesz znaleźć konsultanta, który może być polecony przez kogoś osobiście, postaraj się o informację w swojej organizacji zwierzchniej, lub w organizacji zrzeszającej podobne organizacje do twojej.

Wybieraj konsultantów, którzy są niezależni od jakichkolwiek producentów, pośredników czy wykonawców.

Unikaj jakichkolwiek spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie mają profesjonalnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w Anglii)

Poproś o wstępne spotkanie z każdym konsultantem znajdującym się na liście potencjalnych wykonawców (lista powinna zawierać 3-5 nazwisk). Jeżeli rozmowy odbywają się z firmą, spotkaj się z osobą która będzie wykonywać pracę.

Jeśli nie jesteś pewien jakie cele zamierzasz osiągnąć poprzez swoją pracę, wtedy poproś konsultanta o przedstawienie krótkiego planu/zakresu działań.

AUDYT.GIF (7123 bytes)

Rysunek 1. Przykładowy plan przygotowania i wykonania audytu

Audytor energetyczny (konsultant ds. energii) potrafi znaleźć sposoby zaoszczędzenia pieniędzy w fabryce lub w budynku a także metodę zarządzania paliwem i energią elektryczną. W rezultacie zmniejszenia zużycia energii zmniejszona zostanie również emisja gazów cieplarnianych. Angielskie źródła podają, że każdy funt wydany na poszanowanie energii, może przynieść 35 funtów oszczędności. Nawet jeżeli wykorzysta się jedynie część z tego potencjału inwestycja może być bardzo korzystna i przynosić zwrócić się w ciągu roku.

Oczywiście jeśli dysponuje się czasem część pracy można wykonać samemu, korzystając z informacji dostępnych w literaturze lub wyspecjalizowanych instytucjach. W Anglii jest specjalny urzędnik, którego zadaniem jest koordynacja i pomoc w zakresie poszanowania energii w regionie. W Polsce na razie nie ma specjalnych służ, chociaż realizowane są projekty pilotażowe - np. projekt Biur Doradztwa Energetycznego.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98