Jaką firmę wybrać


Opracował: Marek Zaborowski,  1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Kiedy po raz pierwszy będziesz chciał skorzystać z usług audytora energetycznego, prawdopodobnie będziesz chciał uzyskać poradę na temat ogólnej struktury zużycia energii, charakterystyki problemów, przeglądu technologii etc. Po prostu na początku potrzebny jest ogólny obraz sytuacji. Audytor energetyczny będzie przyglądał się taryfom, oświetleniu, ogrzewaniu, izolacji, procesom technologicznym i prawdopodobnie nie będzie on specjalistom np. od kotłów c.o. Taki ogólny konsultant będzie znał dobrze strukturę zużycia energii w twojej braży i będzie mógł porównać twoje koszty z kosztami u tych, którzy są w dziedzinie gospodarki energetycznej najlepsi.

bilans.gif (31617 bytes)Większe firmy konsultingowe, także te które dysponują kadrą inżynierską mogą potrzebować pomocy w opracowaniu szczegółów planu zarządzania energią. Mogą one zorganizować grupę ekspertów, która to grupa będzie dobrze przygotowana do rozwiązywania konkretnego problemu, włącznie z zaawansowanymi zagadnieniami technicznymi. Taka firma, w razie potrzeby, może być lepiej przygotowana np. do opracowania projektu instalacji skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej (z uwzględnieniem roblemów technicznych, taryfowych, prawnych, kredytowych etc.).

Jeśli rozważane jest zaangażowanie dużej firmy, należy koniecznie przed rozpoczęciem pracy spotkać się z osobą, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie Twojego projektu. Należy tak przygotować umowę, aby osoba z którą rozmawiałeś była w kontrakcie oddelegowana / odpowiedzialna za realizację projektu. Jeśli rozmowy rozpoczęte zostały z dyrektorem firmy lub szefem działu sprzedaży należy, przed podpisaniem kontraktu, jasno przedstawić żądanie spotkania się z inżynierem prowadzącym projekt.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98