Odpowiedzialność audytora


Opracował: Marek Zaborowski,  1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Ten rozdział odnosi się co prawda niemal wyłącznie do warunków angielskich, gdzie możliwe są odpowiednie ubezpieczenia, jednak warto zapoznać się z niektórymi problemami związanymi z odpowiedzialnością za efekty finansowe inwestycji. Wszakże inwstycje w dziedzinie racjonalnego użytkowania energii wykonywane są w oparciu o rachunek ekonomiczny i nie powinny przynosić strat!!!

Zdarza się, że sprawy nie idą dobrze. Jeżeli dane przedsięwzięcie zawiera w sobie ryzyko strat finansowych, np.. jeżeli okresy zwrotu nie będą dostatecznie krótkie, szanse zrekompensowania strat są większe jeśli audytor jest ubezpieczony (w Anglii jest to bardzo częste). Odnosi się to do firm audytorskich, zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i innych form prawnych.

Firmy bez ograniczonej odpowiedzialności mogą być dobrym rozwiązaniem w przypadku niewielkich przedsięwzięć, ponieważ można pozwać je do sądu, a właściciele odpowiadają swoim majątkiem. W przypadku indywidualnych audytorów, ich odpowiedzialność trwa nawet po zakończeniu praktyki. Jednak sukces uzyskania odszkodowania zależy od tego, czy audytorzy posiadają odpowiedni majątek, jeżeli masz wątpliwości możesz żądać odpowiedniego ubezpieczenia.

Gdy projekt wiąże się z dużym finansowym ryzykiem należy unikać tych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie mają odpowiedniego ubezpieczenia. W razie niepowodzenia spółkę oczywiście można pozwać do sądu, ale może się okazać, że nawet po likwidacji nie można zgromadzić odpowiedniego kapitału do skompensowania strat.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98