Rezultat pracy audytora - audyt energetyczny


Opracował: Marek Zaborowski,  1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

grubosc.gif (19126 bytes)Oczywiście końcowym rezultatem pracy będzie raport - audyt energetyczny, którego zalecenia powinny być w pełni odzwierciedlone przez fakty liczby i wykresy. Długość raportu wcale nie stanowi o jego jakości, tak naprawdę potrzeba kilku dobrych rad, aby poniesione koszty zwróciły się z nawiązką.

Powinieneś przedyskutować raport z konsultantem i mieć pewność, że odpowiedział on na wszystkie twoje pytania. Następnie przedyskutuj z nim jakie kroki powinny być podjęte w następnej kolejności. Ważne jest też opracowanie planu kampanii wprowadzania w życie inwestycji, włącznie z przewidzeniem udziału społeczności lokalnej, powinieneś także przedyskutować problemy wdrażania planu. Zainstalowanie energooszczędnych urządzeń i liczenie zysków jest ostatecznym rezultatem działań, za to zapłaciłeś audytorowi.

Audyt energetyczny powinien zawierać następujące informacje:

Pierwszym etapem powinno być określenie parametrów energetycznych danego obiektu, takich jak:


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98