Koszty audytu


Opracował: Marek Zaborowski,  1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Jak ocenić, że zatrudnienie konsultanta będzie uzasadnione ekonomicznie? Na początku trzeba postawić warunek, że koszt wykonania audytu zwróci się w ciągu sześciu miesięcy. Zwykle audyt wskazuje na możliwości zmniejszenia zużycia energii o 10% przy zaangażowaniu minimalnych środków, następne 20-25% można uzyskać poprzez znaczące inwestycje.

Zakładając, że 10% (niskonakładowych możliwości) zmniejszenia zużycia energii ma czas zwrotu równy połowie roku, to budżet audytora powinien wynosić około 5% rocznych wydatków na energię.

Porównaj ceny i nie ufaj tym, którzy żądają bardzo mało. Prawdopodobnie nie mają wystarczających dochodów aby utrzymać się na rynku i mogą szukać dodatkowych dochodów wśród dostawców urządzeń, których polecają klientom mają także mniej czasu aby być dobrze zorientowanymi w nowościach rynku.

Niektórzy audytorzy mogą zaoferować usługi za udział w oszczędnościach a to oznacza, że nie musimy się martwić o koszty wykonania audytu. Jednak należy pamiętać, że taki kontrakt wiąże się z ciągłym płaceniem audytorowi i trzeba być pewnym, że deklarowane oszczędności są realne.

Czasami część kosztów wykonania audytu może być sfinansowana z dotacji. Dobry konsultant będzie widział jakie dotacje są możliwe do uzyskania i na jakich warunkach.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98