Etyka audytora


Opracował: Marek Zaborowski,  1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Dobry konsultant nigdy nie podejmie się zadania, którego nie może dobrze wykonać, ale zasugeruje innego konsultanta, odpowiedniego dla danego zagadnienia (oczywiście jeżeli takiego konsultanta zna).

Zwykle należy unikać takich konsultantów, którzy są związani z jednym produktem. Może się jednak zdarzyć, że najlepsza osoba ma powiązania z konkretnym produktem. Może być na przykład dyrektorem firmy dostarczającej sprzęt lub oprogramowanie. W takim przypadku audytor/konsultant powinien napisać wcześniej, że jest zainteresowany użyciem "swojego" produktu.

Audytor ma za zadanie rozwiązywanie problemów, które mogą zawierać elementy poufne lub być ważące dla pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Należy zawrzeć w umowie stwierdzenie, że konsultant nie będzie rozpowszechniał informacji zawartych w opracowaniu ani nie będzie tych informacji wykorzystywał w celach komercyjnych.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98