Wybór odpowiedniego audytora


Opracował: Marek Zaborowski,  1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Kiedy już przygotowana została lista potencjalnych kandydatów do wykonania audytu, należy sprawdzić ich kwalifikacje, w tym celu organizowane są spotkania. Aby skrócić listę do dwóch trzech nazwisk można rozpocząć selekcję od kilku telefonów do osób z którymi odbędą się osobiste spotkania.

Dobry konsultant, jeśli jest przekonany, że potrafi Ci pomóc, zgodzi się na spotkanie w twojej siedzibie bez żądania za to dodatkowych opłat ani bez żadnych warunków wstępnych. Pierwsze, wstępne spotkanie nie powinno trwać dłużej niż godzinę, jednak należy przygotować więcej czasu na wypadek, gdy dany kandydat stwierdzi, że jest mu to potrzebne. Oczywiście może on również zażądać krótkiego obchodu po terenie przedsiębiorstwa.

Musisz się upewnić, że dany konsultant ma odpowiednie wykształcenie połączone z udokumentowanym doświadczeniem. Czy pracował w twojej branży? Jeżeli nie, to czy potrafi przekonać, że ma odpowiednie doświadczenie? Pozwól mu mówić, zadając pytania otwarte, to znaczy takie, które wymagają szerszej odpowiedzi niż tak/nie. Słuchaj uważnie i nie wahaj się prosić o wyjaśnienie kwestii, które nie są dla Ciebie zrozumiałe. Jakie pytania mogą być zadane przez audytora? Może zapytać co do tej pory zostało zrobione. Po odpowiedzi zapytaj go dlaczego o to zapytał, wkrótce dowiesz się czy przypadkiem takimi pytaniami nie zakrywa braku kompetencji. Czy audytor bardziej jest zainteresowany pomocą Tobie, czy też przede wszystkim chce pomóc samemu sobie?

Należy wymagać referencji od poprzednich klientów, a potem należy te referencje sprawdzić. Należy go również zapytać, czy należy do jakiejś organizacji branżowej a potem sprawdzić, czy rzeczywiście jest tam zarejestrowany.

W końcu, gdy dokonałeś wyboru, należy podpisać taką umowę, w której jasno jest powiedziane, że audytor dostarczy profesjonalną opinię na temat wszelkich aspektów kosztów i konsumpcji energii.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98