Poszanowanie Energii w Polsce
Biuletyn nr 3/98 (PAŹDZIERNIK 1998)
 

Dla krajów Półkuli Północnej pytaniem na dziś jest jakość rozwoju. Dla krajów Południa problemem jest rozwój sam w sobie, który niesie z sobą ryzyko niemożności rozszerzania na całą planetę modelu energetycznego przyjętego przez mniejszość

Od redakcji

Oddajemy w Państwa ręce trzeci numer internetowego biuletynu Poszanowanie Energii w Polsce. W tej chwili strona internetowa  Poszanowanie Energii w Polsce i biuletyn są wciąż w początkowej fazie rozwoju.

Redakcja: Marek Zaborowski

Rozpowszechnianie: biuletyn jest bezpłatnie rozsyłany do wszystkich interesujących się ochroną środowiska i problemami energii. Jeżeli znasz kogoś, kto mógłby być zainteresowany biuletynem, wyślij mu tę stronę. Niech zaprenumeruje.

Prenumerata: Prenumerata biuletynu jest bezpłatna. Aby zaprenumerować biuletyn należy wysłać do nas e-mail - prenumerata z tekstem: prenumerata,  subscribe lub innym, świadczącym o chęci zaprenumerowania. Aby zrezygnować z prenumeraty należy wysłać e-mail - rezygnacja z komunikatem "rezygnacja"

Zamieszczanie swoich informacji: Jeżeli chcesz zamieścić swoje informacje na stronie, przeczytaj Umieszczanie Twoich materiałów na stronie

Nowości na stronie

Oto nowości, czyli atrykuły zamieszczone ostatnio:

Prosimy o uwagi dotyczące treści i redakcji strony lub biuletynu. Państwa krytyka jest niezbędna do poprawy naszego wydawnictwa.

MENU - STRONA GŁÓWNA                    Dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98