Zamieszczanie tektstów na stronie

Każdy kto posiada  interesującą informację może ją przesłać na adres redakcji. Publikowane będą  tylko te teksty, które będą uwiarygodnione (np. pismem wysłanym pocztą z podpisem albo w inny sposób). Informacje o projektach realizowanych ze środków pomocowych lub projektach demonstracyjnych zamieszczane są za darmo. Informacji komercyjnych na razie nie zamieszczamy.

Prosimy także zaproponować w jakim dziale powinna znaleźć się przesłana przez Państwa informacja
Prawa autorskie  przesłanych i opublikowanych artykułów automatycznie przechodzą na własność redakcji, chyba, że wczeniej poczynione zostaną osobne ustalenia w tej sprawie.

Wszelkie artykuły publikowane są bezpłatnie (nie wypłacamy honorariów). Z drugiej strony Biuletyn
rozsyłany jest za darmo (przynajmniej dopóty dopóki nie skończy się dofinansowanie z FEMOPET-u).
 

Przygotował: Marek Zaborowski dla FEMOPET '98