ESCO


Opracował: Marek Zaborowski

Co to jest ESCO

ESCO (Energy Saving Company) to instytucja zarabiająca pieniądze na projektach mających na celu zmniejszenie zużycia energii, posiadająca odpowiedni potencjał inżynierski, finansowy i konstrukcyjny. Projekty realizowane w formule ESCO są finansowane z oszczędności kosztów energii.

Cele ESCO

Z reguły inwestycje ESCO mają prowadzić do następujących celów:

Aktorzy ESCO

W przedsięwzięciu typu ESCO biorą udział trzy strony: właściciel, ekspert zarabiający na usłudze zmniejszenie kosztów energii, instytucja finansowa dostarczająca pieniędzy na realizację inwestycji.

Właściciel

Rolą właściciela jest określenie celów projektu, określenie dostępnych środków finansowych a także zrozumienie różnych możliwości wynikających z drzemiącego potencjału racjonalnego wykorzystania energii - jest to konieczne do podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej.

Ekspert - wykonawca / ESCO

Ekspert ma pomóc w identyfikacji możliwych do przeprowadzenia przedsięwzięć, określeniu zyskowności, oraz wprowadzeniu ich w życie (zgodnie z wcześniej podpisanym kontraktem).

Finansowanie

Struktura finansowania i rodzaj instytucji zaangażowanych w finansowanie projektu zależy od ponoszonego ryzyka, rodzaju projektu i innych warunków zewnętrznych.

Zależności pomiędzy ESCO / Właścicielem i instytucjami finansowymi

Struktura zależności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami przedsięwzięcia zależy od ryzyka jakie ponosi właściciel.

I - duże ryzyko. Jeśli ryzyko związane ze spłatą inwestycji jest duże to struktura projektu wygląda następująco:


  IMG/ESCO.GIF (8338 bytes)

W powyższej strukturze kontraktu ESCO gwarantuje poziom oszczędności który generalnie jest wystarczający aby pokryć zobowiązania finansowe właściciela, natomiast ryzyko związane ze spłatą kredytu podejmuje właściciel.

II - mniejsze ryzyko .Mniejsze ryzyko dla właściciela jest związane z kontraktem o strukturze przedstawionej poniżej: ESCO odpowiada w pełni za zobowiązania finansowe związane z projektem.
 

IMG/ESCO2.GIF

Ten typ kontraktu jest droższy i wymaga większej ilości uzgodnień.

Przykład (uproszczony)

Plac jest oświetlany nocą przez żarówkę o mocy 100 W. ESCO zaproponowało utrzymanie bezawaryjnego oświetlenia przez 6 lat, a po pierwszych trzech latach zmniejszenie kosztów energii o co najmniej 40 % .
 

Oświetlenie

Stare

Nowe

zużycie energii [W]

100

21

srednia ilość godzin swiecenia/dzień

10

roczne zużycie energii kWh

365

76,65

cena energii zł/kWh

0,21

koszt energii (w ciągu 3 lat)

229,95

48,2895

koszt źródeł (w ciągu 3 lat)

10

70

całkowity koszt eksploatacji (w ciągu 3 lat)

240

118

Niedyskontowany zysk netto w ciągu pierwszych trzech lat wynosi ok. 100 %.


MENU - STRONA GŁÓWNA                    Dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98