Zaangażowanie mieszkańców w przygotowaniu planu termorenowacji


Autor: Ian Haywood, stronę wykonał: Marek Zaborowski, C FWIE 1999, Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjski Fundusz Know How w Polsce

Budowanie dialoguWarunki zaangażowania w podejmowanie decyzji

Zanim do przygotowania termorenowacji zostaną zaproszeni mieszkańcy należy rozważyć następujące kwestie:

Określenie celu zaangażowania spółdzielców

Należy wybrać cel konsultacji i rozróżnić pomiędzy:

Określenie zakresu udziału

natura planów termomodernizacji jest taka, że generalnie w całym schemacie jest bardzo mało elastyczności/możliwości dzięki którym indywidualni lokatorzy mogliby wybierać elementy, stosownie do swoich preferencji. Z tego powodu koniecznym jest wyraźne określenie, które decyzje muszą być podejmowane głosem większości. Należy także jasno określić:

Przygotowanie danych do konsultacji

audyt energetyczny powinien zostać zakończony przed rozpoczęciem konsultacji, tak aby finansowe implikacje planu termomodernizacji mogły być przedłożone lokatorom, w tym:


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98