KNOW_HO1.gif (695 bytes) Brytyjski Fundusz Know How w Polsce - rok 1999


Adres:
Aleja Róż 1
00-556 WARSZAWA
tel: +48 (22) 628 10 01
fax: +48 (22) 621 71 61

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Nowa strategia

Fundusz Know How (KHF) jest programem rządu brytyjskiego, którego działalność polega na dwustronnej pomocy doradczej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej. Powstał on w roku 1989 jako odpowiedź na historyczne zmiany zachodzące w tym czasie w Europie Środkowej i Wschodniej. Naszym celem jest wspieranie polskich przemian w kierunku demokracji pluralistycznej, oraz gospodarki rynkowej w sposób, który promuje i uznaje dobro wszystkich Polaków. Od powstania KHF rząd brytyjski przeznaczył ponad 100 milionów funtów na programy wspierające przemiany w Polsce.

Fundusz jest zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Międzynarodowego (Departament for International Development), które ma swoją siedzibę w Londynie, oraz przez sekcję KHF w Ambasadzie Brytyjskiej, która bezpośrednio zajmuje się prowadzeniem programów.

Ambasada Brytyjska prowadzi także Program Małych Grantów (Small Grants Scheme).

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Dotychczasowe osiągnięcia KFH:

KHF prowadził również inne udane projekty w dziedzinach takich jak : zmniejszanie bezrobocia, ochrona środowiska, energetyka, oraz prawo.

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Strategia na przyszłość

Rząd brytyjski będzie udzielał pomocy Polsce aż do czasu włączenia jej do Unii Europejskiej. W ciągu tych kilku lat nasze programy skoncentrują się na ochronie tych grup społecznych, które wydają się być najbardziej poszkodowane w wyniku przemian, oraz na umożliwieniu jak najszerszej rzeszy społeczeństwa korzystania z dobrodziejstw transformacji.

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Założenia strukturalne

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Równe szanse w życiu gospodarczym

Skoncentrowanie, lub-jeśli to konieczne- zmiana kierunku obecnych programów przekształceń i zmniejszania zadłużenia przedsiębiorstw na:

  1. Czynniki sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla kobiet
  2. Szkolenia oraz inną pomoc dla pracowników zwalnianych z zakładów państwowych w celu umożliwienia im powtórnego wejścia na rynek pracy
  3. Dalszy rozwój instytucji i produktów finansowych, jak również struktur regulacyjnych, przyczyniających się do bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych (mieszkania, emerytury, ubezpieczenia, oszczędności)

Poprawa warunków pracy (wprowadzanie prawodawstwa Unii Europejskiej odnośnie zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa)

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Współudział w zarządzaniu

Pomagamy w ulepszaniu jakości i struktury administracji publicznej na szczeblu lokalnym i krajowym, wspieramy rozwój struktur instytucjonalnym dla rozwoju regionalnego, promujemy demokratyczne i odpowiedzialne rządy oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego (łącznie z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet), przyczyniamy się do poprawy jakości decyzji taktycznych i zarządzania kadrami. Skoncentrujemy się na działaniach na szczeblu lokalnym, tak by mogły one w jak największym stopniu wpływać na życie ludzi, i aby oni sami mogli skutecznie je zmieniać.

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Środowisko

Promujemy oszczędność energii w przemyśle i gospodarstwach domowych, mając szczególnie na celu bezpośrednie korzyści dla gospodarstw domowych przez zmniejszanie wydatków na ogrzewanie.

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Wymiar globalny

Zwiększamy możliwości i szanse wymiany handlowej z Polską oraz inwestowania w Polsce (doradztwo dotyczące prawodawstwa, ochrony własności intelektualnej, polityki konkurencji). Tworzymy możliwości działania administracji na wielostronnych płaszczyznach


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98