Warunki zaangażowania w podejmowanie decyzji


Autor: Ian Haywood, stronę wykonał: Marek Zaborowski, C FWIE 1999, Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjski Fundusz Know How w Polsce

Zaangażowanie mieszkańców w przygotowaniu planu termorenowacjiSpotkania konsultacyjne, czyli co należy zrobić aby zaangażować lokatorów

Dobre zaangażowanie lokatorów musi mieć następujące elementy:

Aby to osiągnąć konieczne jest podjęcie aktywnych kroków w celu zaangażowania lokatorów oraz stworzenia dogodnej sytuacji aby zapytać ich o opinię. Nie wystarczy zwołać zebranie i czekać na przyjście lokatorów.

Jest także konieczne podzielenie dyskusji na mniejsze części, tak aby mogła się ona skoncentrować na poszczególnych tematach i aby możliwe było przygotowanie listy preferowanych modernizacji oraz ustalenie priorytetów lokatorów.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98