Budowanie dialogu


Autor: Ian Haywood, stronę wykonał: Marek Zaborowski, C FWIE 1999, Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjski Fundusz Know How w Polsce

Zaangażowanie spółdzielców i zarządzanie spółdzielnią mieszkaniowąZaangażowanie mieszkańców w przygotowaniu planu termorenowacji

Jeśli mieszkańcy domów spółdzielczych mają znikomy udział w przygotowaniu planów termorenowacyjnych, to konieczne jest stworzenie sytuacji, w której możliwy będzie dialog pomiędzy osobami wprowadzającymi w życie plany termomodernizacji, a mieszkańcami.

Celem dialogu jest poprawienie procesu decyzyjnego poprzez zapewnienie, że przygotowywane plany, które będą następnie wprowadzane w życie, uwzględniają punkty widzenia wszystkich zainteresowanych stron. Decyzje podejmowane wspólnie prowadzą zarówno do wzmocnienia poczucia własności produktu finalnego, jak i do mocniejszego identyfikowania się mieszkańców z administracją spółdzielczą.

Na początku procesu konsultacyjnego należy zidentyfikować różnych aktorów, odpowiedzialnych za projektowanie, zatwierdzanie, finansowanie i wprowadzanie planu modernizacji, a także tych spółdzielców, którzy będą reprezentować użytkowników produktu finalnego.

Również jest istotne, aby od samego początku była jasna struktura decyzyjna, tak aby nie było konfliktu pomiędzy mieszkańcami, zaproszonymi do udziału (oczekującymi, że zostaną wysłuchani, a zarządami i radami nadzorczymi odpowiedzialnymi za zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98