Specyfika typów źródeł finansowania


Zobacz: Źródła finansowania

W tym miejscu zostaną omówione formalne aspekty dotyczące finansowania - przygotowywanie umów, składanie wniosków o dofinansowanie lub dotację.

Finansowanie przy pomocy kredytu

Finansowanie przy pomocy ESCO

Finansowanie z Funduszy Ochrony Środowiska

 


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98