Usprawnienie zarządzania w spółdzielni mieszkaniowej


Autor: Ian Haywood, stronę wykonał: Marek Zaborowski, C FWIE 1999, Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjski Fundusz Know How w Polsce

Spotkania konsultacyjne, czyli co należy zrobić aby zaangażować lokatorów

Zaangażowanie spółdzielców w projekty termomodernizacyjne jest okazją do zachęcenia lokatorów do grania większej roli w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową. Korzyści płynące z zaangażowania lokatorów w zarządzanie spółdzielniami mogą być następujące:

Społeczności lub spółdzielnie często dysponują wielkimi zasobami ludzkimi. Zwiększony udział lokatorów w zarządzanie nieruchomościami może po prostu oznaczać zwiększone poparcie i większą ilość lokatorów społecznie zaangażowanych w pracę rad nadzorczych. Jednak na wyższym poziomie, poprzez system szkoleń i kursów, udział dostarcza także możliwości bezpośredniego zatrudniania mieszkańców do prac termomodernizacyjnych (jako płatnych pracowników). Taki proces powinien rozpoczynać się od niewielkich zadań, a następnie w miarę zdobywania doświadczenia, rosnąć.

Sukces każdego takiego forum będzie zależał od: zarządu spółdzielni i od funkcji serwisowych (usługowych). Musi być pewne, że decyzje zarządu zawsze będą brały pod uwagę wpływ na funkcje usługowe i że efektywne działania będą mogły być zawsze podejmowane.

Ustalenia dotyczące dostarczania usług mogą być sformalizowane przez umowę spółdzielczą, gdzie zostaną ustalone standardy usług i priorytety dla danej nieruchomości, role i obowiązki każdej ze stron będą formalnie uzgodnione. Tego typu ustalenia mogą stanowić formalną podstawę do monitorowania i oceny dostarczanych usług, a także może być pomocne w idntyfikowaniu konkretnych problemów i rozwiązań.

Gdy system zarządzania jest wdrożony, wtedy zwykle lokatorzy widzą potrzebę większego angażowania się w zarządzanie swoją spółdzielnią, pojawia się konieczność organizowania się w zrzeszenia lokatorów, wspomagające angażowanie się poszczególnych lokatorów. Jeśli zarządzanie lokatorów ma być efektywne, organizacja zrzeszająca lokatorów powinna:Być niewielka


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98