Ekonomia i poszanowanie energii
Bibliografia

W tym dziale zamieszczamy informacje przydatne przy analizie ekonomicznej przedsięwzięć w dziedzinie energii i ochrony środowiska, a także informacje o kształtowanie się rynku energii w Polsce.

Elementy analizy ekonomicznej