Przykłady


Autor: Jan Norwisz, stronę wykonał: Marek Zaborowski, C FWIE 1999, Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Ocena efektywności projektu termomodernizacyjnegoInwestycja energooszczędna płatnika podatku dochodowego

Efektywność inwestycji termomodernizacyjnej zależy nie tylko od charakteru danego przedsięwzięcia lecz w równej mierze od prawnego i ekonomicznego usytuowania potencjalnego inwestora. Państwo poprzez swą politykę podatkową wspiera podmiotowo określone grupy użytkowników energii lub przedmiotowo - działania dotyczące oszczędności określonego rodzaju nośnika energii.

Poniżej tytułem przykładu przeanalizowano sytuację w przypadku inwestycji energooszczędnej podmiotu gospodarczego płacącego podatki dochodowe (przykład pierwszy) oraz podmiotu gospodarczego upoważnionego, pod pewnymi warunkami do wykorzystania na swe potrzeby całego zysku brutto, np. spółdzielni mieszkaniowych (przykład drugi) .

 


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98