Programy komputerowe


Spis programów


Zastrzeżenie

W miarę możliwości staramy się umożliwić bezpośrednie ściąganie omówionych programów poprzez ftp.
Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakość i stan programów, które są tu udostępniane. Programy są kompresowane w postaci PKZIP. 

Omówienia programów


EFEMOTOR - program pozwalający określić efektywność ekonomiczną zastępowania standardowych trójfazowych indukcyjnych klatkowych silników elektrycznych silnikami energooszczędnymi. Więcej informacji o tym oraz innych programach można znaleźć na stronie FEWE w Katowicach poświęconej silnikom energooszczędnym
LAMPA314 - arkusz kalkulacyjny (Excel) pozwalający ocenić opłacalność zamiany tradycyjnych żarówek świetlówkami kompaktowymi - tu można go sciągnąć (70 KB). 
OWER - uproszczony sposób obliczenia wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w Excelu (od wersji 5.0) - tu można go sciągnąć (88 KB). 
PREFEN Program jest przeznaczony dla projektantów budynków mieszkalnych i innych o podobnym przeznaczeniu, przystosowanych do pasywnego ogrzewania słonecznego, funkcjonującego we współpracy z konwencjonalnym urządzeniem ogrzewczym. Może on też być wykorzystany do prognozowania i symulacji efektywności energetycznej tych systemów w obiektach już istniejących, na przykład w ramach audytingu energetycznego lub analizy porównawczej rozważanych wariantów kompleksowej termorenowacji - tu można go sciągnąć (80 KB).