Grażyna Jaworska

nauczycielka, polski koordynator Szkolnego Programu Energetycznego

Polski Klub Ekologiczny
Okręg Dolnośląski
51- 151 Wrocław
tel. 34- 21- 450