Szkolny Program Energetyczny - SEP

700 szkół uczestniczyło w szkolnym programie energetycznym

Polski Klub Ekologiczny
Okręg Dolnośląski
51- 151 Wrocław
tel. 34- 21- 450

koordynator programu: Grażyna Jaworska

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do SPE prosimy o kontakt.

Zadania realizowane w ramach programu polegają m.in. na częstszym odczytywaniu liczników energii i orientacji z jakich surowców czerpana jest energia, którą użytkujemy. Inne ćwiczenia obejmują obliczenia zużycia wody np. podczas kąpieli i energii niezbędnej do jej podgrzania (zobacz: oszczędzanie wody). Wydano specjalny podręcznik z ćwiczeniami. W podręczniku szeroko omówiono źródła energii i sposoby ich wykorzystania. Duży nacisk położono na skutki bezmyślnej gospodarki energetycznej, a przede wszystkim na jej niszczący wpływ na środowisko /np. kwaśne deszcze, efekt cieplarniany/. Zamieszczono również test dotyczący sposobów oszczędzania energii w naszych domach (nie należy mylić z  audytem domku jednorodzinnego).

Po wykonaniu badań i wypełnieniu odpowiednich formularzy uczniowie szkół prześlą specjalne sprawozdania do Norweskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody w Oslo. Na ich podstawie zostanie opracowany raport okresowy o rezultatach projektu we wszystkich krajach uczestniczących.
Program realizowany jest przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, który otrzymał propozycję przyłączenia się  do Międzynarodowego Szkolnego Programu Energetycznego, prowadzonego przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody.  Do programu przystąpiły: Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja.

W Polsce dzięki dużemu zainteresowaniu  nauczycieli do programu przystąpiło 700 placówek. W Norweskich szkołach od kilku lat prowadzone są podobne programy i dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli oraz współpracy szkół udało się zaoszczędzić ok. 25% zużywanej energii.

Dzięki zdobytej wiedzy i wyrabianiu nawyków proekologicznych u młodych ludzi możemy skutecznie przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Dlatego pragniemy by szczególnie młodzież, która w przyszłości stanowić będzie głównych użytkowników energii już teraz nauczyła się ekonomicznie nią gospodarować.