KNOW_HO1.gif (695 bytes) KHF - Program Małych Grantów - wzór przygotowania wniosku


1. Nazwa projektu

2. Dziedzina, której dotyczy projekt

3. Opis projektu (w języku polskim i angielskim)

4.Wnioskodawca- odbiorca:

5. Nadzór nad projektem:

6. Budżet (w funtach szterlingach)

7. Promocja Projektu

Przykłady: podanie informacji do prasy lokalnej, ogólnokrajowej, o realizowanym projekcie, zamieszczenie logo Funduszu Know How na publikacjach dotyczących projektu, wywiad radiowy, telewizyjny, itp.

8. Raporty i monitorowanie realizacji projektu:

9. Zdolność wnioskodawcy do kontynuowania projektu lub utrzymania jego wyników po zakończeniu projektu

10. Dodatkowe informacje


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98