Kredyt na termorenowację kotłowni lub ciepłowni o mocy nie przekraczającej 5.8 MW

Spis tresci
Warunki uzyskania kredytu
Warunki kredytowania
Korzystanie z kredytu
Druki wniosków

Warunki uzyskania kredytu

Spis tresci
Kredyt można uzyskać na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 1998 (Dz. U. Nr. 34 poz. 190).

Kredytobiorcą może być gmina lub inny właściciel kotłowni, ciepłowni lokalnej lub węzła cieplnego. Z kredytu mogą być finansowane remonty lub modernizacje:
 

lub :

Warunki kredytowania

Spis tresci

Korzystanie z kredytu

Spis tresci
Uruchomienie kredytu może nastąpić po potwierdzeniu zaangażowania środków włąsnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.
 

Druki wniosków

Spis tresci
Druki można uzyskać w oddziałach BGK: