logoProgram Szanuj Energię


Misja projektu

Dostarczenie społeczeństwu informacji o możliwościach oszczędzania energii i wynikających z oszczędzania korzyściach

W Polsce podstawowym surowcem energetycznym jest węgiel. Zanieczyszczenia pochodzące z produkcji energii i wydobycia węgla to podstawowe polskie problemy ochrony środowiska. W trakcie spalania węgla do atmosfery emitowane są przede wszystkim: dwutlenek siarki (SO2), oraz tlenki azotu (NOx). Gazy te odpowiedzialne są za powstawanie tzw. Kwaśnego opadu, powodujące zmianę kwasowości wód i gleby, choroby lasów, dwutlenek węgla CO2 i N2O przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego. Pragniemy pokazać, że racjonalne wykorzystanie energii nie tylko nie wiąże się z wyrzeczeniami, ale wręcz przyczynia się do wzrostu dobrobytu i poprawy komfortu życia. Pragniemy, aby obywatele szanowali energię nie tylko dlatego, że to się opłaca, ale także ze względu na ochronę środowiska.

Cele strategiczne programu

  1. Zmniejszenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii,
  2. Zaktywizowanie społeczeństwa (a w szczególności polskich organizacji, które mogą być zainteresowane oszczędzaniem energii),
  3. Uświadomienie społeczeństwu korzyści wynikających z oszczędzania energii,
  4. Pokazanie społeczeństwu jak oszczędzać energię,
  5. Przedstawienie społeczeństwu najlepszych rozwiązań w Polsce i za granicą.

Uczestnicy programu

Program Wspierają

 

 


MENU - STRONA GŁÓWNA                    Przygotował: Marek Zaborowski dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98