Udział energii odnawialnej z różnych źródeł w bilansie energetycznym Unii Europejskiej

Na podstawie "Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii - Biała Księga Komisji Europejskiej", Grzegorz Wiśniewski, Środowisko 12(132) 1998

Energia elektryczna
Energia cieplna

Energia elektryczna

Udział energii odnawialnej z różnych źródeł w bilancie Unii Europejskiej - energia elektryczna

Rodzaj energii Udział w 1995 Planowany udział w 2010
Energia wiatru
2,5
40
Duże elektrownie wodne
82,5
91
Małe elektrownie wodne
9,5
14
Ogniwa fotowoltaiczne
0,03
3
Energia geotermalna
0,5
1
Inne
0
3
 

Przewidywany wzrost udziału energii odnawialnej z różnych źródeł w bilansie energetycznym Unii Europejskiej - energia elektryczna


 

Energia cieplna

Udział energii odnawialnej z różnych źródeł w bilansie energetycznym Unii Europejskiej - energia cieplna
 
Rodzaj energii Udział w 1995 Planowany udział w 2010
Biomasa (Mtoe)
44,8
135
Energia słoneczna (mln m2)
6,5
100
Energia geotermalna (GW)
1,3
5
Pasywne systemy słoneczne (Mtoe)
0
30