Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających środowisko wprowadzanych do środowiska w procesie energetycznego spalania paliw

MOŚZNiL, Warszawa, Kwiecień 1996.

Sposób obliczania emisji przy użyciu wskaźników

Spalanie paliw stałych

Dla paliw stałych emisja dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla, BAP jest obliczana według wzoru
E = B *w*%(S,A)
B - ilość spalonego paliwa w Mg (tonach),
w - emisje jednostkowe dla poszczególnych zanieczyszczeń
S- zawartość siarki
A - zawartość popiołu

Spalanie paliw ciekłych i gazowych

Różnica pomiędzy paliwami stałymi oraz grupą paliw płynnych i gazowych polega na tym, że dla paliw ciekłych i gazowych nie oblicza się emisji sadzy i benzoalfapirenu, a także że obliczając emisje pyłu nie należy uwzględniać zawartości części stałych w paliwie.

Wskaźniki zostały określone dla następujących paliw:


Węgiel
 

SO2 NO2 CO CO2 Pyl Sadza BAP
Węgiel / Ruszt mechaniczny, wydajność pary >= 20 Mg/h

17

4

5

2200

3

0.002

4E-04

Węgiel / Ruszt mechaniczny, wydajność cieplna >= 12 MW

17

4

5

2200

3

0.002

4E-04

Węgiel / Ruszt mechaniczny, wydajność pary 5 - 20 Mg/h

16

4

10

2100

2.5

0.004

0.002

Węgiel / Ruszt mechaniczny, wydajność cieplna 3 - 12 MW

16

4

10

2100

2.5

0.004

0.002

Węgiel / Ruszt mechaniczny, wydajność pary <= 5 Mg/h

16

4

20

2100

2

0.02

0.003

Węgiel / Ruszt mechaniczny, wydajność cieplna <= 3 MW

16

4

20

2100

2

0.02

0.003

Węgiel / Ruszt stały, palenisko parowe lub wodne, ciąg naturalny, >= 200 KW

16

1

45

2000

1.5

0.05

0.014

Węgiel / Ruszt stały, palenisko parowe lub wodne, ciąg sztuczny >= 200 KW

16

1.5

45

2000

2

0.05

0.014

Węgiel / Ruszt stały, palenisko parowe lub wodne, ciąg naturalny, 25 - 200 KW

16

1

45

2000

1.5

0.05

0.014

Węgiel / Ruszt stały, palenisko parowe lub wodne, ciąg sztuczny 25 - 200 KW

16

1.5

45

2000

2

0.05

0.014

Węgiel / Ruszt stały, płomienicowe i pozostałe, ciąg naturalny (wszystkie)

16

1

100

1850

1.5

0.5

0.02

Węgiel / Ruszt stały, płomienicowe i pozostałe, ciąg sztuczny (wszystkie)

16

1.5

100

1850

2

0.5

0.02

Koks / Ruszt stały, kotły wodne i parowe, ciąg naturalny >=200 kW

16

1.5

25

2400

1.5

Koks / Ruszt stały, kotły wodne i parowe, ciąg sztuczny >=200 kW

16

2

25

2400

2

Koks / Ruszt stały, kotły wodne i parowe, ciąg naturalny 25 - 200 kW

16

1.5

25

2400

1.5

Koks / Ruszt stały, kotły wodne i parowe, ciąg sztuczny 25 - 200 kW

16

2

25

2400

2

Koks / Ruszt stały, pozostałe rodzaje palenisk, ciąg naturalny

16

1.5

25

2400

1.5

 


Paliwa ciekłe
 

SO2 NO2 CO CO2 Pyl
Olej opałowy, wydajność cieplna >= 30 MW

19

6.5

0.5

1800

1

Olej opałowy, wydajność cieplna 5.5 - 30 MW

19

5

0.5

1800

2.75

Olej opałowy, wydajność cieplna <= 5.5 MW

19

5

0.6

1650

1.8

Olej napędowy, wszystkie rodzaje palenisk

19

5

0.4

1650

1


Gaz ziemny wysokometanowy
 

SO2 NO2 CO CO2 Pyl
GZ. (w.m.) Wydajność cieplna >= 30 MW, palnik pionowy

2

4800

270

2E+06

12

GZ. (w.m.) Wydajność cieplna >= 30 MW, palnik poziomy

2

7500

270

2E+06

12

GZ. (w.m.)Wydajność cieplna 5.5 - 30 MW

2

3700

270

2E+06

14.5

GZ. (w.m.) Wydajność cieplna 1.4 - 5.5 MW

2

1920

270

2E+06

14.5

GZ. (w.m.) Wydajność cieplna <= 1.4 MW

2

1280

360

2E+06

15

GZ. (zaazot.) Wydajność cieplna >= 30 MW, palnik pionowy

1.4

3360

190

1E+06

8.5

GZ. (zaazot.) Wydajność cieplna >= 30 MW, palnik poziomy

1.4

5250

190

1E+06

8.5

GZ. (zaazot.) Wydajność cieplna 5.5 - 30 MW

1.4

2590

190

1E+06

10.1

GZ. (zaazot.) Wydajność cieplna 1.4 - 5.5 MW

1.4

1345

190

1E+06

10.1

GZ. (zaazot.) Wydajność cieplna <= 1.4 MW

1.4

900

225

1E+06

10.5