Dopuszczalne stężenia dla rozpatrywanych zanieczyszczeń

Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 12 lutego 1990 r. W sprawie ochrony przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz,. 92
 

Lp.

Rodzaj Zanieczyszczenia

Stężenie dopuszczalne [mg/m3]

D30

D24

Da

1 Dwutlenek siarki 0,6 0,2 0,032
2 Dwutlenek azotu 0,5 0,15 0,05
3 Tlenek węgla 5,0 1,0 0,12
4 Pył zawieszony 0,25 0,12 0,05