"Aktualne przepisy z zakresu gospodarki energetycznej"

Wydawnictwo obejmuje aktualne przepisy obowiązujące dla

Zawiera również instrukcje dotyczące organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, elektroenergetycznych i gazowych, przepisy Dozoru Technicznego i zakres działania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wraz z komentarzami.

Zamówienia należy składać
a) pod adresem:

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
91-456 Łódź
ul. Łagiewnicka 54/56

b) faxem (0-42) 321892 wew. 71.

c) pocztą elektroniczną,  e-mail: cubitt@polbox.com lub cubitt@pdi.net


ZAMÓWIENIE
Zamawiam ............. egzemplarzy wydawnictwa Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii pt. "Aktualne przepisy z zakresu gospodarki energetycznej."

Imię i nazwisko ........................................................................................................................................................................

Instytucja ..................................................................................................................................................................................

Dokładny adres i nr tel. ............................................................................................................................................................

Cena jednego egzemplarza 26,- zł x ..........szt. = ....................zł.

Należność w wysokości ................................ zostanie wpłacona na konto PKO BP II O/Łódź 10203365-992624-270-1

Prosimy o wystawienie: o rachunku uproszczonego; o faktury VAT; o jesteśmy płatnikiem VAT

nr NIP ...................................................Upoważniamy sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

 

.................................................................................................
Pieczęć i podpis składającego zamówienie
* Zamówione egzemplarze prześlemy pocztą (bez dodatkowych opłat) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia wpłaty.
ref 2/98