Zmiany wymagań ochrony cieplnej i zużycia energii na ogrzewanie budynków mieszkalnych w Polsce

Budynki budowane w okresie Obowiązująca norma Współczynnik "k" dla przegród zewnętrznych Orientacyjne sezonowe zużycie energii na ogrzewanie kWh/m2/rok
do 1966 brak uregulowań   240-400
1967-1985 PN-64/B-03404
PN-74/B-03404
1,16 240-280
1986-1992 PN-82/B-02020 0,75 160-200
od 1993 PN-91/B-02020 0,55
(realnie 0,45)
120-160
od 1997 Projekt Zarządzenia Min. GPiM dot. wskaŸnika "E0"   80-150