USTAWA O WSPIERANIU INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNYCH - KOMENTARZ

mgr inż. Roman Bobola i mgr inż. Marek Zaborowski

(stan na dzień 30 marca 1998 r.)

Warunki uczestnictwa w Ustawie o Wspieraniu Przedsięwzięć Termorenowacyjnych
Wielkość kredytów
Limit wielkosci inwestycji
Kto może ubiegać się o kredyt
Opłacalność kredytów
Procedura
 

Warunki uczestnictwa w Ustawie o Wspieraniu Przedsięwzięć Termorenowacyjnych

Warunkiem uzyskania kredytu, do 80% wartości inwestycji, jest przeprowadzenie audytu energetycznego, czyli analizy techniczno-finansowej przedsięwzięcia. Gdy wyniki audytu wykażą, że po modernizacji

oraz że prosty czas zwrotu nie będzie dłuższy niż 7 lat (przy stopie dyskontowej 12%) to będzie można skorzystać z warunków tworzonych przez Ustawę o Wspieraniu Przedsięwzięć Termorenowacyjnych.
 

Wielkość kredytów

Wielkość kredytu będzie zależeć od wielkości inwestycji określonej audytem energetycznym, nie istnieje zatem górny limit inwestycji.

Limit wielkości inwestycji

Wielkość inwestycji jest dowolna, jednakże wszelkie elementy inwestycji finansowane z kredytu muszą przyczyniać się do zmniejszenia zużycia energii

Kto może ubiegać się o kredyt

O kredyt może ubiegać się właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, operator lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, właściciele kotłowni osiedlowych do 5 MW.

Opłacalność kredytów

Podstawową zaletą systemu jest premia w postaci umorzenia kredytu w wysokości 25% wartości kredytu, premia jest zwolniona z podatku. Kredyt nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji. Raty kredytu spłacane są z osiągniętych oszczędności kosztów energii. Umorzenie następuje automatycznie po terminowym zakończeniu inwestycji i spłacie 75% kredytu. Kredyty będą udzielane na zasadach rynkowych przez banki komercyjne, wielkość inwestycji nie została ograniczona. Okres spłaty kredytu nie przekracza 7 lat.
Na rysunku widać korzyści wynikające z wykorzystania ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych. Rysunek 1.
Na rysunku przedstawiono różnicę pomiędzy kredytem komercyjnym i kredytem uzyskanym w ramach ustawy o Wspieraniu Inwestycji Termomodernizacyjnych. Rysunek 2

Procedura

MAPE - Małopolska Agencja Poszanowania Energii   Rysunek 3