Ciekawe strony internetowe

 

Budynki


Energy Efficient Building Association. EEBA promuje budynki i społecznosci energooszczędne i uwzględniające wymagania srodowiska.  Strona zawiera elektroniczną księgarnię, linki do sponsorów, informację na temat konferencji, a także wiadomosci dla członków.
http://www.eeba.org/


Labeling - konsumeryzmUnited Nations Environment Programme Working Group on Sustainable Developement (UNEP-WG-SPD). Zawiera informację o produktach i usługach w kontekscie rozwoju zrównoważonego
 http://www.unep.frw.uva.nl


Central and Eastern European Consumption and Production Patterns (Zielony Konsumeryzm). Kwartalnik prezentujący działania podejmowane przez organizacje społeczne w ramach inicjatywy sieci regionalnej, koncentrującej się na zmianie wzorców konsumpcji i produkcji (CEE CAP Central and Eastern European Consumption and Production Patterns)
 http://www.kud-fp.si/retina/umanotera/budim/umanof.htm

email: vida@eunet.si
tel.: +386 (61) 132 23 54, fax +386 (61) 133 70 29

CEE CAP Regional Secretariat,
c/o Umanotera P.O. Box 4440,
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenia


Building Standards and Guidelines Program Program Tworzenia Norm i Wytycznych Amerykańskiego Departamentu Energii którego zadaniem jest opracowanie narzędzi i materiałów treningowych, dostarczanie informacji i oferowanie pomocy technicznej przy tworzeniu kodów energetycznych. Ich strona zawiera modelowe kody energetyczne, materiały źródłowe dotyczące kodów, informacje o szkoleniach, nowości i kontakty.
http://www.energycodes.org/


Energy Star Products and Programs - Strona zawiera opis programu Energy Star, wraz z opisem programów, specyfikacją produktów i producentów, wiadomosci i uaktualnienia.
http://www.epa.gov/appdstar/estar


 Ekonomia i finanse


Newsletter on Green Budget Reform (Zielone Finanse). Zajmuje się problematyką ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska
 http://www.rec.org./REC/Programs/SofiaInitiatives


American Council for an Energy Efficent Economy (ACEEE)- wiele ciekawych publikacji
 http://aceee.org


Odnawialne źródła energii


Center for Renewable Energy and Sustainable Technology. Centrum Energii Odnawialnych i Zrównoważonych Technologii (CREST), jego zadaniem jest promocja odnawialnych źródeł energii, poszanowania energii, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Jedną z funkcji CREST jest promocja i demonstracja użycia na polu poszanowania energii zaawansowanych technologii informacyjnych.
http://solstice.crest.org/


Centre for the Analysis and Dissemination of Demonstrated Energy Technologies (CADDET). Centrum Analizy i Rozpowszechniania Nowych (?) Technologii Energetycznych. CADDET znajduje się w Holandii, dostarcza informację na temat technologii sprzyjających poszanowaniu energii i/lub wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w krajach uprzemysłowionych. Publikuje raporty, broszury i biuletyn. Ich strona poszanowania energii zawiera kopie biuletynów, ogłoszenia, zawiadomienia o wydarzeniach i listę publikacji.
http://www.caddet-ee.org/


Energy Efficiency and Renewable Energy Network of the US DOE. Sieć Poszanowania Energii i Energii Odnawialnych przy Amerykańskim Departamencie Energii (EREN). EREN jest wielką bazą danych i wyszukiwarką we wszystkich aspektach poszanowania energii i energii odnawialnych. Strona udostępnia znaczącą ilość informacji o odnawialnych źródłach energii i technologiach sprzyjających poszanowaniu energii.
http://www.eren.doe.gov/


Oświetlenie


Grupa dyskusyjna na temat oświetlenia, aby się zapisać należy przesłać e-maila, w emailu powinno znajdować się słowo "subscribe"
Lighting-request@arnet.nist.gov


International Association for Energy-Efficient Lighting - Międzynarodowe Stowarzyszenie Oświetlenia Energooszczędnego
URL: http://www.stem.se/iaeel
E-mail: iaeel@stem.se
Internationl Association for Energy Efficient Lighting (IAEEL)
C/o STEM
S-117 86 Stockholm
SWEDEN
Tel: +46 8 681 95 71, Fax +46 8 681 95 85


Biuletyn Energooszczędnego Oświetlenia Internationl Association for Energy Efficient Lighting (IAEEL), prenumerata:
E-mail: nils@borgco.se


Zmniejszenie zużycia energii poprzez wykorzystanie oświetlenia dziennego, konferencja w Ottawie,  kwiecień 98
URL: http://www.greenbuilding.ca/idc98.html
E-mail: dtolot@nrcan.gc.ca


Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (International Commision on Illumination CIE)
http://www.cie.co.at/cie/home.html


Promocja poszanowania energii


Alliance to Save Energy. Koalicja przedsiębiorstw, rządu, liderów z organizacji ekologicznych i konsumenckich promujących w świecie poszanowanie energii i czyste użytkowanie energii, przysparzając korzyści konsumentom, środowisku, gospodarce i bezpieczeństwu narodowemu. Strona zawiera streszczenia programów Alliance'a, linki do członków, notatki prasowe i listę publikacji.
http://www.ase.org/


Energy Ideas Clearing House - zarządzany przez Uniwersytet Stanu Wisconsin, przekazuje informację i techniczne wsparcie dla poprawy efektywnosci energetycznej w sektorze produkcyjnym i handlowym. Strona zawiera informacje o produktach i technologiach, krajowych, stanowych i lokalnych programach a także rodowiskowych aspektach wykorzystania energii.
http://www.energy.wsu.edu/ep/eic


Energy Information Administration - niezależna agencja statystyczna i informacyjna wewnątrz Amerykańskiego Departamentu Energii. Na stronie umieszczone są możliwe do sciągnięcia raporty na temat zużycia energii w gospodarstwach domowych, w budynkach handlowych i w fabrykach.
http://www.eia.doe.gov/


Zielone prawo


Green Globe Yearbook of International Co-operation on Environment and Developement (Zielone Prawo). Informacje na temat kluczowych umów dotyczących środowiska i rozwoju, organizacji międzynarodowych i społecznych oraz dane dotyczące ochrony środowiska w krajach OECD
 http://www.ext.grida.no/ggynet


Energetyka


Polskie strony