Kotaś Roman
tel. (014) 37 40 08

jest nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Tarnowie. Zajmuje się promocją odnawialnych źródeł energii. Szkoła wytwarza edukacyjne zestawy kolektorów słonecznych które służą celom edukacyjnym na terenie kraju.