Jeżeli masz pytanie dotyczące poszanowania energii, lub chcesz podzielić się uwagami o stronie napisz:
energia@free.ngo.pl

Można też wysłać list pocztą na adres: Marek Zaborowski, Szanuj Energię, ul. Schonborna 3, Kraków 25, Polska. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną następnie umieszczone na stronie internetowej służąc innym.

Jeżeli masz problem (a nie możesz się z nami z jakiegos powodu skontaktować) możesz zadzwonić pod dyżurne numery telefonu w redakcji czasopisma Murator:

w każdy czwartek w godzinach od 17.00 do 20.00

(022) 625 17 42,
(022) 625 19 78,
(022) 625 16 69
Pod powyższymi numerami telefonów dyżurują: prawnik, konstruktor, architekt, inżynier instalator.
Gdy już skorzystasz z porady w Muratorze, możesz podzielić się swoimi doswiadczeniami pisząc list.
ref 1/98