Informacje przydatne dla gmin

Poniżej wyszczególniliśmy informacje, które mogą być przydatne dla gmin, jednakże zapewniamy Państwa, że strona Poszanowanie Energii w Polsce zawiera o wiele więcej ciekawych informacji. Aby się o tym przekonać należy kliknąć tutaj.

Oświetlenie w gminie - ulice, szkoły

Projekty demonstracyjne i ciekawe realizacje - prezentacja realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem efektów finansowych, źródeł finansowania i zmniejszenia obciążenia dla środowiska naturalnego.

Informacje o źródłach finansowania poszanowania energii - przewodnik po źródłach finansowania inwestycji w dziedzinie ochrony rodowiska

Tworzymy Biura Doradztwa Energetycznego - informacja o tworzeniu systemu doradztwa energetycznego dla obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem włacicieli domów jednorodzinnych. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa pozwoli zmniejszyć wydatki polskich rodzin i przyczyni się do poprawy ich sytuacji materialnej. Pierwsze biuro powstało w Radomiu.

Energooszczędne domy dla powodzian - informacja o energooszczędnych domach dla powodzian. Bezpłatnie rozdawane są projekty domów (rynkowa cena projektu ok. 1000 zł).

Poszanowanie energii i ochrona środowiska - informacje ważne z punktu widzenia realizacji postulatów ekorozwoju w gminie

Prawo i poszanowanie energii - omówienie niektórych uregulowań prawnych

Energooszczędne oświetlenie

Publikacje - przegląd publikacji dotyczących różnorodnych aspektów poszanowania energii
 

Przygotował: Marek Zaborowski dla FEMOPET '98