Inżynieria finansowa


Instrumenty finansowania poszanowania energii

ESCO - metoda finansowania - szerokie omówienie problematyki finansowania przy pomocy ESCO (finansowanie przez trzecią stronę)


MENU - STRONA GŁÓWNA       Dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98