Ile ciepłej wody z 1 kWh ?

Z jednej kWh zamienionej na ciepło uzyskuje się około:  W przybliżeniu można to opisać zależnoscią:
Q=0.011022*V*e(t*0,029378)

Q - ilosć energii (kWh)
V - objętosć w litrach
t - temperatura