"Program prostych metod oszczędzania energii w indywidualnych gospodarstwach domowych".

1995 rok

Realizator: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Współpraca: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Zachód w Krakowie, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Program prostych metod oszczędzania energii był pierwszą inicjatywą z zakresu energetyki, realizowaną z funduszu Małych Grantów GEF-u.

Główną ideą było propagowanie oszczędzania energii przez: prezentowanie prostych czynności zmniejszających zużycie gazu i energii elektrycznej oraz edukację w dziedzinie oszczędzania energii.

Prace w tym projekcie prowadzone były w mieszkaniach spółdzielni Prądnik Biały Zachód w Krakowie. Polegały na: regulacji spalania gazu w kuchenkach gazowych i termach łazienkowych, czyszczeniu chłodnic lodówek i zamrażarek, eliminowaniu wycieków wody oraz informowaniu o praktycznych sposobach oszczędzania energii np: w jaki sposób powinno być rozmieszczone oświetlenie w mieszkaniu, jakiej długości powinny być zasłony aby optymalnie wykorzystać ciepło grzejników etc.

Na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przeprowadził szczegółową analizę zmian zużycia gazu spowodowanych prowadzonymi pracami. Z raportu Instytutu wynika, że regulacja płomienia i czyszczenie palnika kuchenek i piecyków gazowych zmniejsza zużycie gazu o średnio 5% w przypadku grzejników wody przepływowej i o średnio 3,6% w przypadku kuchni domowych. Ponadto dzięki prowadzonym pracom konserwatorskim emisja tlenku węgla zmniejsza się dziesięciokrotnie. Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na skutek prac konserwatorskich wyniosło 7%.

Efekt działań edukacyjnych nie został określony

Projekt proponowany przez fundację nie jest kosztownym przedsięwzięciem, a jego efekty są znaczące. Dzięki prostym zabiegom technicznym sprawnie funkcjonują urządzenia, zmniejsza się zużycie gazu i elektryczności, mniejsze są rachunki za gaz i prąd.

Za interesowanych kierujemy do FWIE głównego koordynatora projektu, adres: ul. Sławkowska 12,m 31-014 Kraków, tel./fax (012) 422-22-64


Strona główna

Przygotował: Marek Zaborowski dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98