Projekty które w 1997 roku otrzymały dofinansowanie z EkoFunduszu.


Na podstawie: "Nowe dotacje EkoFunduszu", EkoFinanse, kwiecień 1997

Poprawa efektywności wykorzystania energii poprzez modernizację systemu ciepłowniczego miasta Kartuzy

(źródło)
Projekt obejmuje likwidację 2 lokalnych kotłowni węglowych, modernizację ciepłowni centralnej, rozbudowę sieci ciepłowniczej w obrębie miasta, montaż automatyki pogodowej wraz z licznikami energii cieplnej. Po zakończeniu projektu moc zainstalowana w źródłach ciepła zostanie zmniejszona o 4,14 MW tj. 19%, ale zużycie węgla zmniejszy się o 4063 t/rok (34,8%). Oznacza to redukcję emisji:
CO2 o 9 009 t/rok (tj. o 34,8%) oraz
SO2 o 51,5 t/rok.
Dotacja Ekofunduszu wyniesie 1,471 mln zł, co stanowi 30% kosztów projektu

Modernizacja systemu ciepłowniczego spółdzielni mieszkaniowej w Ełku

(źródło)
Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie produkcji energii cieplnej w ilości ok. 71,7 TJ (16,2%). W osiedlach dotychczas ogrzewanych przez ciepłownię należącą do spółdzielni zapotrzebowanie na moc zmniejszy się z 49,5 MW do 39,4 MW, tj. o 20%. Dzięki temu powstała nadwyżka mocy umożliwi podłączenie odbiorców w osiedlu Centrum. Ilość węgla zaoszczędzonego w wyniku modernizacji systemu wyniesie 9 400 t/rok, co stanowi 27,6% zużycia obecnego. Efekt ekologiczny wyraża się redukcją 18 715 t/rok CO2, 120 t/rok SO2, 27 t/rok pyłów. Dotacja Ekofunduszu wyniesie 3,024 mln zł i przeznaczona będzie na wymianę i modernizację 74 węzłów ciepłowniczych wraz z automatyką, oraz montaż 26 616 podzielników kosztów oraz 15 424 termozaworów w budynkach mieszkalnych.

Poprawa efektywności wykorzystania energii poprzez modernizację systemu ciepłowniczego miasta Golub-Dobrzyń

(źródło)
W ramach projektu EkoFundusz dofinansuje modernizację ciepłowni, sieci, węzłów i instalacji odbiorczych w budynkach mieszkalnych. Ze środków własnych inwestora zrealizowano termomodernizację budynków. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zużycia energii u odbiorców o ok. 6 500 GJ/rok, oraz zmniejszenie zużycia paliwa o 1704 tony/rok tj. o 18,2 %. Dotacja EkoFunduszu wyniesie 1031 tys. Zł co stanowi blisko 30% kosztów projektu
 

Racjonalizacja emisji dwutlenku węgla poprzez racjonalizację zużycia energii w systemie grzewczym w Czadrowie

(źródło)
EkoFundusz dofinansuje przebudowę kotłowni węglowych na gazowe, modernizację i wymianę sieci cieplnej oraz zawory termostatyczne w budynkach. Prace termorenowacyjne budynków zostały już częściowo wykonane ze środków własnych gminy. Po zrealizowaniu prac polegających na likwidacji kotłowni węglowej, modernizacji sieci cieplnej, termomorenowacji budynków zużycie energii obniży cię o 66%, moc zainstalowana będzie mniejsza o 382 kW tj. o 38%. EkoFundusz udzieli dotacji w wysokości 450 tys. zł co stanowi 24% kosztów inwestycji.
 

Program likwidacji niskiej emisji w województwie wałbrzyskim

(źródło)
Program zainicjowany przez Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny S.A. w Wałbrzychu. W jego wyniku planowana jest likwidacja 205 kotłowni lokalnych w 15 miastach i podłączenie do zmodernizowanych kotłowni centralnych, przebudowa 25 kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane gazem oraz modernizacja i automatyzacja węzłów cieplnych. EkoFundusz postanowił program ten rozszerzyć na obiekty gospodarki cieplnej będących w posiadaniu innych podmiotów. Projekt dla Dzierżoniowa jest pierwszym zatwierdzonym przez Radę Fundacji, kolejne są przygotowywane.
 

Kompleksowa modernizacja systemu cieplnego miasta Dzierżoniowa

(źródło)
W ramach projektu kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego miasta EkoFundusz dofinansuje realizację następujących zadań: zakup automatyki dla 126 węzłów cieplnych, wyposażenie 4 modernizowanych kotłowni lokalnych (zamiana paliwa ze stałego na gazowe). Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie ilości spalanego węgla o 14 528 t/rok co umożliwi redukcję emisji CO2 o 22 723 t/rok (35%), SO2 o 104 t/rok (25%). Dotacja EkoFunduszu wyniesie 1.7 mln zł tj. 12 % całości kosztów projektu.
 

Ograniczenie emisji CO2 przez wykorzystanie biomasy w systemach grzewczych Wejherowa.

(źródło)
Szpital w Wejherowie, Zakłady Drzewne i osiedle mieszkaniowe Nadleśnictwa posiadają blisko 30 letnie kotły węglowe o łącznej mocy 14 MW. Przedmiotem projektu jest zastąpienie węgla przez odpady drzewne w 3 kotłowniach. Ponadto, przeprowadzenie termorenowacji budynków, modernizacja węzłów pozwoli obniżyć moc zainstalowaną o 4,7 MW. Redukcja emisji CO2 wyniesie 17 780 ton/rok tj. 91,8%, SO2 159 t/rok tj. o 96,4 % i pyłów 396,3 t/rok tj. o 78,6 %. Dotacja EkoFunduszu wyniesie 2 200 tys. zł co stanowi 30% kosztów projektu.


MENU - STRONA GŁÓWNA                    Przygotował: Marek Zaborowski dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98