Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Szanuj Energię: program Polskiego Klubu Ekologicznego i Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Wydział Informacji Urzędu Miasta Krakowa
 

Internetowa wymiana informacji na temat poszanowania energii

(w ramach FEMOPET)

Do kogo adresowana jest strona
Co zamieszczamy na stronie Poszanowanie w Polsce

Pragniemy Państwa zainteresować narzędziem służącym do wymiany i rozprzestrzeniania informacji na temat poszanowania/efektywnego wykorzystania/ oszczędzania energii. Narzędziem tym jest internetowa strona "Poszanowanie Energii w Polsce". Adres strony:
 

Do kogo adresowana jest strona

Głównymi użytkownikami strony są

Zapraszamy do umieszczenia na stronie informacji dotyczącej Waszej działalności. Aby informacja została zamieszczona musi zostać przesłana do Redakcji , najlepiej w formie pliku komputerowego napisanego w edytorze Word for Windows. Jeżeli instytucja, która pragnie zamieścić informacje posiada swoją stronę WWW, wtedy wystarczy podać jej adres. Teksty niekomercyjne i opisy programów naukowych zamieszczmy nieodpłatnie.
 

Co zamieszczamy na stronie Poszanowanie w Polsce

Zamieszczamy na stronie m. in.:

Uaktuaniany: 06/01/98 12:44